Elektroniczna Skrzynka Podawcza - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2015 poz. 971 t.j.) Morski Oddział Straży Granicznej informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Morskiego Oddziału Straży Granicznej:

na platformie ePUAP

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Morskiego Oddziału Straży Granicznej:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć
  5MB – w przypadku doręczania via ESP.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF;
 • XLS;
 • CSV;
 • TXT;
 • GIF, TIF, BMP, JPG;
 • PDF;
 • ZIP;

Metryczka

Data publikacji 11.01.2012
Data modyfikacji 13.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jaszewski Wydział Ochrony Informacji MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry