Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 13.12.2018 r. na stanowisko: starszy inspektor ds. BHP w Wydziale Kontroli

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 13.12.2018 r.

na stanowisko:  starszy inspektor  ds. BHP w Wydziale Kontroli

nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

status: nabór zakończony

 

Wyniki naboru:

Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonym dnia 30.01.2019 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG

nie wyłoniono najlepszego kandydata.

 

data podania wyniku naboru: 01.02.2019 r.

 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry