Informacja o wynikach naboru

Informacja o naborze na stanowisko specjalisty ds. nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej w WTiZ

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 16.01.2019 r.

na stanowisko: specjalista ds. nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

                          

nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

status: nabór zakończony

 

Wyniki naboru:

Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego, zatwierdzonym dnia 06.03.2019 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG, nabór zakończono: brak ofert kandydatów.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 08.03.2019
Data publikacji 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry