Informacja o wynikach naboru

Informacja o naborze na ogłoszenie z 20 lutego na stanowisko starszego inspektora

Nazwa stanowiska: starszy inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia

Nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku  ul. Oliwska 35

Wynik naboru: Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego, zatwierdzonym dnia 19.03.2019 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG, nabór zakończono – nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kłosowska Wydział Kadr i Szkolenia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry