Informacja o wynikach naboru

Informacja o naborze na ogłoszenie z 9 marca 2019 roku na stanowisko specjalisty ds. nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

status: nabór zakończony

 

Wyniki naboru:

Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego, zatwierdzonym dnia 09.04.2019 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG, nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

 

Metryczka

Data wytworzenia 09.04.2019
Data publikacji 09.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry