Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru wewnętrznego na ogłoszenie z dnia 12.04.2019 r.

Informacja o wyniku naboru wewnętrznego na ogłoszenie

z dnia 12.04.2019 r.

na stanowisko:  Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

status: nabór zakończony

Wyniki naboru:

Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonym dnia 26.04.2018 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG

wyłoniono kandydata: Artura Bieleckiego, zam. Gdańsk

data podania wyniku naboru: 29.04.2019 r.

Metryczka

Data wytworzenia 29.04.2019
Data publikacji 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry