Informacja o wynikach naboru

Informacja o naborze na ogłoszenie z 17 kwietnia na stanowisko starszego inspektora w Pionie Głównego Księgowego

Nazwa stanowiska: starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

Nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku,  ul. Oliwska 35

Wyniki naboru:

Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonym 10.05.2019 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG wyłoniono kandydata: Panią Joannę Gryszpanowicz, zam. Gdańsk.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 11.05.2019
Data publikacji 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska Wydział Kadr i Szkolenia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry