Informacja o wynikach naboru

Informacja o naborze na ogłoszenie z 23 grudnia 2022 roku na stanowisko inspektora

stanowisko: inspektor ds. rozliczeń w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia
nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
status: nabór zakończony

Wyniki naboru:
Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonym dnia 11.01.2023 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG nie wyłoniono kandydata z powodu braku ofert.


 

Metryczka

Data wytworzenia 12.01.2023
Data publikacji 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry