Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: monter – konserwator urządzeń sieci wodno –kanalizacyjnych w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 16.11.2022 r.

na stanowisko: monter – konserwator urządzeń sieci wodno –kanalizacyjnych w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

status: nabór zakończony

 

Wyniki naboru:

Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonym dnia 12.01.2023 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG wyłoniono kandydata:

 

Pan Grzegorz Herholz, zam. Gdańsk.

 

Data podania wyniku naboru: 16.01.2023 r.

Metryczka

Data wytworzenia 16.01.2023
Data publikacji 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Organizacji i Promocji
do góry