Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z 14 lutego 2023 roku na stanowisko inspektora

stanowisko: inspektor w Sekcji Budowy Eksploatacji i Remontów Jednostek Pływających w Wydziale Techniki Morskiej
nazwa urzędu: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
status: nabór zakończony

Wyniki naboru:
Protokołem z postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonym dnia 08.03.2023 r. przez Komendanta Morskiego Oddziału SG wyłoniono kandydata:

Pan Janusz Wilkowski, zam. Gdańsk. 
 

Metryczka

Data wytworzenia 09.03.2023
Data publikacji 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry