Pomocnicze stanowiska

Nabór na stanowisko - kierownik obiektu w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Starej Pasłęce

                                                                                                                             Gdańsk, 20.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

Kierownika obiektu

W KASZUBSKIM DYWIZJONIE STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy:  Stara Pasłęka 9, 14-500 Braniewo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Pracownik odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w szczególności za:

- kontrolę stanu technicznego budynku,

- nadzór nad pracami konserwatorskimi,

- usuwanie awarii,

- prace porządkowe.

2. Prowadzenie ewidencji :

- sprzętu kwaterunkowego,

- powierzonych narzędzi,

- materiałów do bieżącej konserwacji obiektu.

3. Nadzór nad pracą osób zatrudnionych w obiekcie.
 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie: średnie,
  • 1 rok – doświadczenia w pracach konserwatorskich i remontowych,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 25.05.2020 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 ( pocztą tradycyjną ) lub na adres e-mail: monika.jablonska@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór 58/ 524 24 83.

Warunki zatrudnienia :

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3034 do 3550,

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Metryczka

Data wytworzenia 20.05.2020
Data publikacji 20.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz BOGDAŃSKI Wydział Graniczno-Morski
do góry