Pomocnicze stanowiska

nabór na stanowisko: KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO w WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

                                                                                                                      Gdańsk, 04.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy:  ul. Oliwska 35 , 80-563 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Prowadzenie pojazdów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zasadami zawartymi w ustawie o czasie pracy kierowców.
  2. Dbanie o sprawność techniczną i utrzymanie powierzonych pojazdów.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie: zasadnicza szkoła zawodowa,
  • min. 1 rok doświadczenia zawodowego jako kierowca,
  • prawo jazdy kat. B, B+E, C, C+E.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia prawa jazdy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 18.02.2021 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór:

58/ 524 21 84

Warunki zatrudnienia :

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 2856,60 do 3353,40 zł.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailem o ich terminie.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie

Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Metryczka

Data wytworzenia 04.02.2021
Data publikacji 04.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Ochrony Informacji
do góry