Pomocnicze stanowiska

nabór na stanowisko: tynkarz - glazurnik w WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

                                                                                                                      Gdańsk, 09.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

tynkarz - glazurnik

W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy:  ul. Oliwska 35 , 80-563 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Szpachlowanie, nakładanie gładzi / tynków.
  2. Prace remontowe, konserwacyjne w zakresie nakładania glazury i terakoty.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie: zasadnicza szkoła zawodowa,
  • min. 2 lata doświadczenia zawodowego jako tynkarz – glazurnik.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 19.02.2021 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór

58/ 524 21 84

Warunki zatrudnienia :

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3331,55 do 3910,95 zł,

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailem o ich terminie.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie

Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Metryczka

Data wytworzenia 09.02.2021
Data publikacji 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Ochrony Informacji
do góry