Pomocnicze stanowiska

Nabór na stanowisko: spawacz w KASZUBSKIM DYWIZJONIE STRAŻY GRANICZNEJ

                                                                                                                      Gdańsk, 17.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

spawacz

w KASZUBSKIM DYWIZJONIE STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy:  ul. Sucharskiego, 80 – 601 Gdańsk - Westerplatte

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Łączenie części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel) lub mieszanek gazowych (dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem) przez spawanie automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem elektrycznym.
  2. Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami i sposobami z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania.
  3. Wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego, lutospawania.
  4. Wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym z zastosowaniem różnych technik.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie: zasadnicze
  • min. 2 lata udokumentowanego stażu pracy na stanowisku spawacza
  • uprawnienia spawalnicze potwierdzone odpowiednim dokumentem w zakresie spawania: gazowego, elektrycznego - z wykorzystaniem spawarki oraz w osłonie gazów (MIG, MAG, TIG).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopie posiadanych uprawnień,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 03.03.2021 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór:

58/ 524 21 84

Warunki zatrudnienia :

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3202,80 do 3736,60 zł,

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailem o ich terminie.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie

Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

     

Metryczka

Data wytworzenia 17.02.2021
Data publikacji 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Ochrony Informacji
do góry