Pomocnicze stanowiska

Nabór na stanowisko: starsza pielęgniarka w SŁUŻBIE ZDROWIA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

                                                                                                                      Gdańsk, 18.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

starsza pielęgniarka

w SŁUŻBIE ZDROWIA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

 

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy:  ul. Oliwska 35 , 80-563 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie sekretariatu Służby Zdrowia MOSG I rejestracja pacjentów.
 2. Uczestnictwo w działalności punktu szczepień Służby Zdrowia MOSG.
 3. Uczestnictwo w zabezpieczeniach medycznych działań funkcjonariuszy i pracowników MOSG.
 4. Wykonywanie badań w zakresie mierzenia ciśnienia, pobieranie krwi na glukozę i cholesterol.
 5. Przygotowanie sprzętu i materiałów opatrunkowych.
 6. Wykonywanie i przygotowanie pacjenta do badania EKG, wydawanie leków, wykonywanie injekcji.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarki lub licencjat z pielęgniarstwa,
 • min. 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących lub ukończony kurs kwalifikacyjny – „Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek” (ewentualnie złożenie deklaracji o podjęciu kształcenia w ww. zakresie),
 • ukończony kurs specjalistyczny - ,,Szczepienia ochronne'',
 • obsługa komputera.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

- kopie uprawnień i ukończonych kursów,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 04.03.2021 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 ( pocztą tradycyjną ) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór

58/ 524 21 84

Warunki zatrudnienia :

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 4180 do 4940 zł

Praca od poniedziałku do piątku.

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Metryczka

Data wytworzenia 18.02.2021
Data publikacji 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Ochrony Informacji
do góry