Pomocnicze stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko spawacza

Komendant
Morskiego Oddziału SG
w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

spawacz
W KASZUBSKIM DYWIZJONIE STRAŻY GRANICZNEJ 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy:  ul. Sucharskiego, 80 – 601 Gdańsk - Westerplatte

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.    Łączenie części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżela-znych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojęt-nych (argon, hel) lub mieszanek gazowych (dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem) przez spawanie automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem elektrycz-nym.
2.    Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami i sposobami z utrzymaniem optymal-nych parametrów spawania.
3.    Wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego, lutospawania.
4.    Wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym z zastosowa-niem różnych technik.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
–    wykształcenie: zasadnicze
–    min. 2 lata udokumentowanego stażu pracy na stanowisku spawacza
–    uprawnienia spawalnicze potwierdzone odpowiednim dokumentem w zakresie spawania: gazowego, elektrycznego - z wykorzystaniem spawarki oraz w osłonie gazów (MIG, MAG, TIG).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie posiadanych uprawnień,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Termin składania aplikacji: 05.06.2023 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 (pocztą tradycyj-ną/osobiście) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl

Warunki zatrudnienia:

system wynagrodzenia – miesięczny, 
wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3496 do 4104 zł.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
e-mailem o ich terminie.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: 
https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html 
 

Metryczka

Data wytworzenia 18.05.2023
Data publikacji 18.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry