Pomocnicze stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

Administrator w Sekcji Gospodarki Transportowej

W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie ewidencji limitów paliw płynnych dla sprzętu transportowego.
 2. Rozliczanie i sprawdzanie książki kontroli pracy pojazdów oraz urządzeń technicznych
 3. Prowadzenie ewidencji ADR oraz wystawianie dokumentów przewozowych.
 4. Naliczanie ubytków transportowych i manipulacyjnych w zakresie gospodarki materiałami pędnymi.
 5. Prowadzenie innych ewidencji w zakresie gospodarki paliwowej.
 6. Wystawianie dokumentów obrotu materiałowego w oparciu o system elektroniczny Fortech.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
 8. Prowadzenie ewidencji i sporządzanie raportów Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową w zakresie zużycia gazów do układów klimatyzacji w pojazdach.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum rok doświadczenia w pracy,
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Excel,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o pracownikach urzędów państwowych, o finansach publicznych;
 • zdolność do analitycznego myślenia, skrupulatność, dokładność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- CV i list motywacyjny (własnoręcznie podpisane)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 26.09.2023 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail: piotr.pietraszewski@strazgraniczna.pl

Warunki zatrudnienia:

 

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3707,60 do 4352,40 zł

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailem o ich terminie.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:  

https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

Metryczka

Data wytworzenia 12.09.2023
Data publikacji 12.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Tkacz, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry