Pomocnicze stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika ochrony

Komendant

Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY W SEKCJI KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I OCHRONY FIZYCZNEJ SŁUŻB MORSKICH I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ

POMORSKIEGO DYWIZJONU STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: Świnoujście, ul. Grodzka 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

2. Ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, włamaniem i zniszczeniem.

3. Wykonywanie patroli po terenie jednostki.

4. Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki i terenie bezpośrednio przyległym.

5. Podejmowanie interwencji w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa jednostki.

6. Wydawanie i przyjmowanie kluczy według wykazu.

7. Prowadzenie dokumentacji w zakresie czynności dyspozytora pojazdów służbowych.

8. Kontrola ruchu osobowego, pojazdów oraz ruchu materiałowego.

9. Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność obsługi komputera,

- dyspozycyjność ze względu na pracę w systemie zmianowym,

- dobra sprawność fizyczna,

-poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

- doświadczenie w ochronie,

- znajomość obsługi elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu,

- znajomość przepisów regulujących ochronę osób i mienia,

- znajomość w zakresie technik samoobrony i technik interwencyjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- CV i list motywacyjny (własnoręcznie podpisany)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.)

 

Termin składania aplikacji: 27.09.2023 r. na adres 72-600 Świnoujście, ul. Grodzka 4 (pocztą tradycyjną lub osobiście) lub na adres e-mail: piotr.pietraszewski@strazgraniczna.pl

 

Warunki zatrudnienia :

system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3694,95 do 4337,55 zł.

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie

Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html 

Metryczka

Data wytworzenia 13.09.2023
Data publikacji 13.09.2023
Data modyfikacji 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Tkacz, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry