Ogłoszenia o zbyciu mienia

Wykaz przydzielonych zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Transportowej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia 08.01.2020
Data publikacji 08.01.2020
Data modyfikacji 08.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański Wydział Graniczno-Morski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry