Koordynator do spraw dostępności - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Morskim Oddziale Straży Granicznej

kmdr ppor. SG Joanna Sumińska – Kierownik Służby Zdrowia MOSG

ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk 17
tel. 56 554 21 06 ; tel. kom. 721 960 534

email: joanna.suminska@strazgraniczna.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Morski Oddział Straży Granicznej,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Morski Oddział Straży Granicznej,
  • monitorowanie działalności Morskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • inne wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji 29.09.2020
Data modyfikacji 21.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Sumińska Kierownik Służby Zdrowia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA Wydział Graniczno-Morski
Osoba modyfikująca informację:
Karol HINC
do góry