Status prawny - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Akty prawne regulujące działalność Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Podstawy prawne działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku:

  • Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1402 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. Nr 69, poz. 370). Rozporządzenie reguluje utworzenie Morskiego OSG.
  • Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 10). 

Metryczka

Data publikacji 17.01.2012
Data modyfikacji 25.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Kowalski Wydział Koordynacji Działań MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry