Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych zastrzeżonych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MOSG w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Metryczka

Data wytworzenia 08.12.2020
Data publikacji 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz BOGDAŃSKI Wydział Graniczno-Morski
do góry